O sobě

Kontakt

Poskytované služby

Konkursy, Insolvenční řízení

Likvidace

Nabídky

 

 

Založení obchodních společností a jejich změny

Běžná smluvní agenda obchodní společnosti nebo podnikatele

Likvidace společností

Prodej podniku nebo jeho části

Konkursní a insolvenční řízení

Vymáhání pohledávek

Převody a nájmy nemovitostí

Právo duševního vlastnictví

Občanské soudní řízení

Trestní řízení

Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná podpora